Hlavní stránka > Produkty > Serverová řešení > Optimalizace a využitelnost

Optimalizace a využitelnost vaší infrastruktury

Mobilita firemní práce

Cestují vaši zaměstnanci stále častěji za vašimi zákazníky a potřebují mít dostupná aktuální firemní data?
Server umožňuje oprávněným pracovníkům získat vzdálený přístup k firemní agendě. Při případném zcizení notebooku na cestách nehrozí únik citlivých dat, protože na notebooku nejsou fyzicky uložena.

Práce z domova a v jiné pobočce

Máte externí zaměstnance a potřebujete, aby mezi sebou online spolupracovali, aby pracovali nad společnými daty?
Při práci v zabezpečené síti VPN máte máte zaměstnance na odloučených pracovištích nad firemními servery datově propojené, jako kdyby pracovali ve společném objektu.

Spolehlivost chodu IT

Sdílíte si společná data na jednotlivých počítačích vašich pracovníků? Máte problém s výpadky provozu těchto počítačů?
Provozem firemní agendy na spolehlivých serverech s redundantním zabezpečením důležitých komponent vám zajistí nepřerušitelný přístup k datům, případná výměna vadných komponent za provozu (bez vypnutí serveru) umožní opravu serveru, aniž ji kdokoliv na své práci pocítí

Dostupnost servisu a náhradních dílů

Máte problém s opravitelností starší techniky, nejsou náhradní díly, neexistuje servis?
Tradice značky našich dodavatelů serverů je zárukou dlouhodobého zajištění provozuschopnosti vámi nakoupené techniky po celou dobu její morální životnosti.

Kompaktnost serverového řešení

Nemůžete se ve vašem výpočetním centru vyznat ve změti jednotlivých počítačů a propojovací kabeláže? Vytáhne vám uklízečka techniku ze zásuvky, aby mohla uklidit?
Umístěte moderní kompaktní servery do přehledných racků, které zajistí organizaci napájecí i datové kabeláže včetně výměny chladicího vzduchu. Při úklidu už nemůže dojít k výpadku provozu.


(c) 2004 - 2010 HESPRO spol. s r. o.