Informační technologie a podnikové procesy

Je nám ctí, kdykoli nám dovolíte vést s Vámi diskusi o potřebách, které cítíte jako prioritní pro Vaši společnost, o podpoře informační technologie v optimalizaci Vašich firemních procesů a v neposlední řadě o způsobu financování možných změn.

Internet se stává zdrojem informací pro inovaci informačních technologií, zejména v období hledání.
Cesta výběrových řízení je mnohdy velmi trnitá zejména pro společnosti, které nemají dostatečně vyjasněné požadavky na fungující podporu IT. Budeme rádi, pokud Vám informace o našich produktech a službách na této cestě pomohou.

Naše každodenní praxe ukazuje na mnohé rezervy. Společnosti mají nakoupeny servery a využívají je na 20%. Současně užívají balíky funkcionality, kterou nepotřebují, ale platí za ní servisní poplatky. V případě havárie, zdlouhavá obnova dat stojí spoustu nerealizovaného obratu.
Optimalizujeme Vám náklady na informační technologie
(c) 2004 - 2010 HESPRO spol. s r. o.