Analýza a dohled nad HW

Máte naprostý přehled o činnosti firemních sítí, serverů a pracovních stanic?

I ty nejmenší závady mohou vést k velkým problémům a zapříčit pokles produktivity a prodejní ztráty. Pomůžeme vám, nepřetržitě sledovat chod veškeré vaší IT techniky s možností efektivně se zaměřovat na problémová místa. Veškerý dohled se týká celé infrastruktury (routery, přípojné body AP, WEB a veškeré síťové periferie).

Víte přesně, kde a v jakém stavu se nachází vaše HW a SW vybavení?

Společně s růstem firmy roste i počet SW licencí a HW položek, jejichž stav, aktuálnost a počet je třeba monitorovat. Usnadníme vám inventarizaci HW a SW v rámci vaší firemní sítě.

Jak rychle jste schopni identifikovat možné HW chyby nebo SW útok na vaše servery?

Díky zabezpečenému non-stop dohledu (24/7) lze včas rozeznat možnou HW chybu a eliminovat tím případné finanční ztráty. Dobře rozeznáte planý poplach od skutečného HW selhání či útoku zvenčí.

Byly náklady na poslední upgrade vynaloženy efektivně?

Díky dlouhodobému sledování využití vaší techniky i vašich nároků vám poskytneme poradenství při plánování budoucích investic do IT vybavení. Zprostředkujeme vám analýzu využití současného HW. Jsme schopni vás informovat o vašem provozu prostřednictvím reportů a grafů (denní, týdenní, měsíční atd.).


(c) 2004 - 2010 HESPRO spol. s r. o.