Většina firem se zabývá bezpečností až při výskytu nějaké havárie, některé dokonce až při výskytu výrazných škod, ale my preferujeme prevenci.
 
Bezpečnost je řešena především z těchto hledisek:
 
  • fyzická ochrana hardware - dohled zajišťující ochranu před zcizením nebo zničením neodborným přístupem
  • provozní dohled - monitoringem provozních veličin lze v mnoha případech předejít havarijním stavům techniky, v rámci profylaktického servisu účinně a rychle reagujeme na vzniklou situaci
  • zabezpečení důležitých dat proti ztrátě a zničení - zálohováním a procesy pro obnovu dat ze záloh do provozního stavu v případě problému zamezíme vzniku velkých ekonomických ztrát při jejich poškození
  • ochrana obchodních informací, ochrana osobních údajů - šifrováním citlivých údajů zajistíme jejich ochranu před zneužitím a neoprávněným únikem


(c) 2004 - 2010 HESPRO spol. s r. o.