Hlavní stránka > Služby > Virtualizace

Vyčerpávají vás neustále investice do výpočetní techniky ?

Co je VIRTUALIZACE? 

V oblasti IT se pod pojmem virtualizace rozumí zpřístupnění fyzických prostředků stroje (např. serveru) za účelem provozu více tzv. virtuálních strojů na jednom fyzickém stroji. Virtuální stroj může být provozován v podstatě s libovolným operačním systémem zcela nezávisle na hostitelském stroji. Provoz aplikací, stejně jako provoz hostitelského operačního systému virtuálního stroje, je  totožný jako na běžném fyzickém stroji. Komunikaci virtuálního stroje a přidělených fyzických prostředků (zdrojů) plně obhospodařuje virtualizační vrstva. V konečném důsledku tento fakt znamená i snadnou přenositelnost virtuálních strojů z jedné HW platformy na druhou.
U virtualizačních prostředků jako je např. VMware je virtualizace řešena až na úroveň BIOSu stroje, tedy každý virtuální stroj má před vlastním spuštěním dostupný i vlastní virtuální BIOS daného virtuálního stroje.
Jsme schopni pro vás připravit workshop na kterém vám vysvětlíme výhody a úspory, kterých v případě užití naší služby docílíte 

Co získám aplikací VIRTUALIZACE ?  

- optimální rozložení zátěže a využítí výpočetního výkonu (serverů a jiných prvků IT struktury)
- efektivnější správu a provoz IT
- snížení nároků na prostor v serverovnách
- snížení energetických nároků a to jak v oblasti napájení, tak i v oblasti chlazení provozních prostor
- odstranění nepřehledné nadbytečné kabeláže v serverovnách
- extrémně snadnou změnu konfigurace za účelem změny výkonu virtuálního stroje
- optimální ochranu vložené investice zásadním prodloužením cyklu obnovy 
Zpracujeme vám analýzu využití výpočetního výkonu a návrh optimalizace; snížíme vám provozní náklady a významně vám zvýšíme ochranu investovaných prostředků 

Potřebujete zvýšit produktivitu práce správců IT ?

Virtualizace umožňuje díky odstranění pevné vazby na konkrétní zařízení (HW) snadnější přenositelnost jednotlivých strojů mezi různými fyzickými servery. Ta je realizována prostým zkopírováním souboru, definujícího příslušný virtuální stroj, na jiný fyzický stroj.  Dochází k zásadnímu zkrácení časů při obnově serverů po haváriích. Dramaticky se zvyšuje dostupnost dat a aplikací.
Námi připravený návrh VIRTUALIZACE bude obsahovat novou strukturu výpočetního výkonu zaměřený na optimalizaci využití vašich zdrojů a jednoduchost obsluhy včetně vzdáleného přístupu a případně outsorcingu
 


(c) 2004 - 2010 HESPRO spol. s r. o.