Hlavní stránka > Služby > Zálohování

ZÁLOHOVACÍ ŘEŠENÍ IBM TIVOLI STORAGE MANAGER FASTBACK

Opravdu je Váš systém zálohování dat schopen zajistit obnovu dat kritických firemních aplikací? 

Ve většině případů až v průběhu krizové situace spojené se ztrátou dat management společností zjišťuje, zda má vypracované plány řešení havarijních situací.
 Analýzou skutečného stavu Vašeho systému zálohování odhalíme rizika a navrhneme propracované řešení včetně jeho implementace – IBM Tivoli Storage Manager FastBack.

Je rychlost zálohování a obnovy dat Vašeho systému dostatečná?  

Z dlouhodobé praxe víme, že provádění záloh i obnova dat bývá proces značně zdlouhavý. V okamžiku havárie rychlost obnovy dat přímo ovlivňuje finanční ztráty společnosti při odstaveném IS.
IBM Tivoli Storage Manager FastBack rychle provede zálohu dat a dostatečně rychle obnoví zálohované informace. Nebudete ukládat žádné duplikáty již uložených dat ani obnovovat duplikovaná data 

Jak rychle po obnově dat můžete tato data začít využívat? Jste nuceni čekat na jejich dostupnost po provedení obnovy? 

Současné systémy zálohování dat Vám nedávají prostor pro jinou možnost. Eliminujte proto další finanční ztráty, plynoucí z důsledků zastavení práce ve Vaší společnosti. 
IBM Tivoli Storage Manager FastBack Vám umožní využívat Vaše data již v průběhu jejich obnovování. Šetříte Váš čas a Vaše finanční prostředky 

Jste schopni při havárii aplikačního serveru (operačního systému či fyzické HW závadě) provést jeho obnovu na nový hardware? Jste schopni zajistit tuto finančně efektivní možnost i pro stanice ve vzdálených lokalitách? 

Společnosti, které si uvědomovaly důležitost a cenu svých dat měly v rezervě buď celý záložní server nebo jeho komponenty. Jedná se o velmi nákladné řešení. 
Systém zálohování IBM TSM FastBack Vám umožní provést obnovu aplikačního serveru i na jiný fyzický hardware. Navíc ve spojení s řešením VMWare Infractructure / VMWare vSphere je možné provádět obnovu kritických aplikačních serverů a jejich dat okamžitě. Budete šetřit Vaše finanční prostředky díky další úspoře času a okamžité dostupnosti výpočetního výkonu 

Chcete zvýšit efektivitu využití Vašich stávajících diskových polí a výpočetních prostředků? Snažíte se zvýšit ochranu svých investic? 

Obtížná ekonomická situace a globální konkurenční prostředí znásobuje tlak na efektivitu vynaložených investic. Společnosti proto hledají možnosti rozšíření stávajícího systému zálohování dat bez zbytečných opakovaných investic. 
IBM TSM FastBack plně využívá stávající diskovou kapacitu. Disková kapacita poskytuje prvotní vrstvu pro zálohování a obnovu dat. Jde o ekonomické a pružné řešení, kdy není třeba pořizovat sítě SAN  nebo páskové knihovny. Síla řešení IBM TSM FastBack spočívá v možnosti jeho využití jako doplňku k budoucímu systému zálohování IBM Tivoli Storage Manager Extended Edition


(c) 2004 - 2010 HESPRO spol. s r. o.