Hlavní stránka > Produkty > ERP systémy > Ochrana investice

Systém QI radikálně snižuje náklady v procesu implementace k zákazníkovi a zároveň je snižuje i při následném udržování aktuální dokumentace k již nasazenému systému, protože analýzy procesů a konfigurace pro zákazníka se provádí nástroji vestavěnými přímo do systému. I projektová dokumentace se tiskne vždy aktuální přímo ze systému a ve zvoleném jazyce. Dalšího výrazného snížení nákladů je možno dosáhnout využitím možnosti snadné dálkové správy systému QI přes Internet nebo přes běžné datové linky.
Uložení dat s minimální datovou redundancí, snižuje celkový objem uložených dat. Systém obsluhy je uživatelsky příjemný díky jednotnému způsobu ovládání všech programových funkcí. Všechny obrazovkové formuláře jsou jednotně uspořádány, což přináší mnoho výhod, např. úspory nákladů při školení uživatelů, snížení chybovosti obsluhy atd. Celkové náklady na pořízení a následný provoz systému (TCO) jsou řádově nižší než u konkurenčních produktů.


(c) 2004 - 2010 HESPRO spol. s r. o.