Hlavní stránka > Produkty > ERP systémy > Efektivní řízení projektu

Obáváte se implementace systému ?

Naše uživatelská podpora budoucího uživatele systému QI je velmi rozsáhlá, organizovaná s cílem dosáhnout úspěšného zavedení systému v co nejkratším čase od zahájení implementace. Uživatelská podpora mj. zahrnuje :
 • stanovení odborných garantů ze strany dodavatele (manažer projektu, konzultant, technik);
 • převod a úpravy dat, optimalizace datové základny, apod. ...
 • školení správců a uživatelů (na vlastních datech) u zákazníka nebo u dodavatele
 • poradenství, konzultace, ...
 • kontrolní dny (tj. monitorování postupu dle harmonogramu)

Rizeni-projektu.JPG

Cílem implementace je:
 • Zavedení informačního systému QI na základě propracované firemní "Metodiky řizení projektu".
 • Zajištění globální schopnosti využití úplných informací všemi důležitými pracovníky firmy.
 • Zavedení marketingového řízení firmy na základě dostatečné dostupnosti informací o zdraví a síle firmy.
 • Zavedení efektivního systému řízení vztahu se zákazníkem (dle produkce a tržního segmentu).
 • Informační pokrytí všech firemních procesů.
 • Zajištění rychlého přístupu k potřebným firemním informacím na všech úrovních společnosti.
 • Úspora administrativní práce a snížení její chybovosti.
 • Vytvoření jednotné databázové základny.
Implementace zahrnuje:
 • Instalaci a konfiguraci informačního systému QI podle plánu implementace.
 • Zavedení metodických postupů pro práci s informačním systémem QI.
 • Návrh optimalizace procesů, informačních toků, organizačních a řídících struktur organizace včetně stanovení jejich nezbytného rozsahu.
 • Školení klíčových uživatelů.
 • Uživatelské úpravy systému


(c) 2004 - 2010 HESPRO spol. s r. o.